ตลาดหลักทรัพย์แนะมีเงินน้อยก็ลงทุนหุ้นชั้นนำโลกได้!

24 ก.ย.

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ แนะมีเงินน้อยก็ลงทุนหุ้นชั้นนำโลกได้เพื่อตอบโจทย์การลงทุน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของผู้ลงทุนทุกกลุ่มในทุกมิติ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดได้เปิดตัว Fractional Depositary Receipt หรือ DRx ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเข้าถึงหุ้นชั้นนำในระดับโลก ด้วยการลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง แต่มีจุดเด่นที่ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยไม่จำเป็นต้องครบ 1 หน่วย DRx (เริ่มต้นที่ 0.0001 หน่วย) หรือซื้อขายเป็นจำนวนเงินบาท อีกทั้ง DRx ยังเปิดซื้อขายตามเวลาทำการของหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและปรับการลงทุนได้ทันสถานการณ์

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

สำหรับ DRx ที่จะทำการซื้อขายครั้งแรกนี้มี 2 ตัว ได้แก่ AAPL80X ที่อ้างอิงบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ และ TSLA80X ที่อ้างอิงบริษัท เทสล่า อิงค์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น Nasdaq สหรัฐอเมริกา ออกโดยธนาคารกรุงไทย โดยทั้ง 2 DRx นี้จะเริ่มเปิดซื้อขายวันที่ 29 ก.ย.65 เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป

ด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กรุงไทย ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการของลูกค้าทั้งการออมและการลงทุนครบวงจร การออกและเสนอขาย DRx ที่อ้างอิงหุ้นบริษัทชั้นนำของโลก คือบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (Apple Inc) และบริษัท เทสล่า อิงค์ (Tesla Inc) เพราะมีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีโอกาสเติบโตสูง และเป็น ที่คุ้นเคยของผู้ลงทุนไทย โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์พร้อมกัน 2 หลักทรัพย์ คือ AAPL80X (Apple DRx) และ TSLA80X (Tesla DRx)